Mracne zene (Jelena Sesnic)

Knjiga se bavi razdobljem americke knjizevnosti koje obuhvaca prvu nacionalnu generaciju autora do razdoblja Gradanskoga rata, a kroz prizmu specificnog društvenog i kulturnog fenomena, nacina na koji se mracni zenski likovi uspostavljaju kao kljucne tekstualne i ideološke figure.

Mracna zena («dark lady») ovdje je semanticka, eticka i etnicka odrednica, dok se promatra, u prvome dijelu knjige, kako kanonski, klasicni autori americke knjizevnosti, prezentiraju svoje osebujne, neposlušne junakinje, koje time reflektiraju, ali i najavljuju, razne društvene silnice i promjene.

U drugome dijelu knjige, kroz pracenje istoga motiva, paznja se upravlja na tzv. alternativni kanon americke knjizevnosti, djela americkih autorica, te se pokušava pokazati kako su njihove junakinje mracne iz drugacijih razloga no što je slucaj u kanoniziranim djelima—njihova subverzivnost prvenstveno je i dalje posljedica njihova rodnog identiteta, ali se u ovome dijelu kanona ona je potpomognuta i novim zanrovskim intervencijama, kao i promijenjenim ideološkim ciljevima. Zanrovski, mracne zene u drugome dijelu knjige, obitavaju u sentimentalnom i kucanskom romanu, u protofeministickoj neknjizevnoj prozi te u povijesnom romanu iz zenske perspektive. Junakinje u drugome dijelu postaju ne tek snazne simbolicke strukture i figure, nego i aktivne sudionice u mijenama što ih nagovještavaju. Time se americka knjizevnost pokazuje kao dinamicka struktura koja je obiljezena kulturnim radom doticne tekstualne figure. Mracne junakinje nadaju se kao kljucni element u registriranju faza razvoja nacionalne ideologije i identiteta.

Obzirom na tematiku projekta, citanja kljucnih tekstova poduzimaju se iz perspektive novijih pristupa u americkim i kulturnim studijima te u kritickoj teoriji, uz dominantni doprinos feministicke i rodne teorije, novoga historizma i psihoanaliticke teorije.

  • ISBN: 978-953-7534-50-9
  • UDK: 821.111(73).09"18"
  • Izdavac: Leykam International
  • Godina: 2010.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 372
  • Format: 13,50×21,00 cm

Cijena: 178,20 kn