Na granici mora i neba / At the Border of Sea and Sky. The Collection of maritime Painting from the Parish Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Prcanj (Zeljko Brguljan)

… Pisac ove knjige Zeljko Brguljan vec se dokazao i kao autor cjelovite monografije o crkvi Rodenja Blazene Djevice Marije u Prcanju, te kao istrazivac i tumac najznacajnijega opusa u prikazivanju brodova – ne samo u bokeljskim razmjerima – Bazija Ivankovica. Utoliko je imao sve pretpostavke da sustavno i mjerodavno prezentira gradu votivnih prikaza iz iste crkve. Uz široke kulturološke, povijesne i ekonomske pokazatelje i okvire, vrlo je tocno opisao i stilski definirao korpus od cetrdeset slika, dodavši nekoliko prikladnih atributivnih odredenja i povezavši sve prikaze brodova s odgovarajucom dokumentacijom o sudbinama vlasnika, putnika i mornara. Dijelovi nekadašnjih kronika ili novinskih clanaka citaju se kao uzbudljivo štivo, ali ponajprije kao svjedocanstvo epohe koja je Prcanju i Boki dala neobican sjaj i tezinu. Vrijednost knjizi daje likovna komponenta iznimne neposrednosti i naivistickog šarma, što nam omogucuje gotovo romanticni vremenoplov u prohujalo doba i cednu empatiju sa stradalnicima u oluji. Ali bez prikladnog, skrupuloznog i savjesno razvedenog teksta Zeljka Brguljana bili bismo lišeni spoznajne komponente i bogatog konteksta duboke bokeljske povijesti.

                                                                        akademik Tonko Maroevic

…Zeljko Brguljan nastavlja sa sustavnim istrazivanjem kulturne baštine bokokotorskog zaljeva, ponajprije zavicajnog mu Prcanja, i to u širokom opsegu od umjetnicke i graditeljske baštine do kulture pomorstva i uz nju vezanih obicaja. Tako je i zbirka maritimnog slikarstva iz zupne crkve Rodenja Blazene Djevice Marije u Prcanju napokon dobila svoju umjetnicku i povijesnu valorizaciju. Pristupajuci slikama kao umjetnickim djelima, ali i povijesnim dokumentima, autor je slike iz prcanjske zbirke po prvi puta upisao u širi kontekst poznate nam povijesti bokokotorskog i prcanjskog pomorstva, uspješno povezavši pojedine slike s podacima iz ostale povijesne grade te postojece literature. Slikama iz prcanjske zbirke pozabavio se i s povijesnoumjetnickog stajališta. Osim što slike, ondje gdje je moguce, atribuira individualnom autorskom rukopisu, autor identificira i slikarske izazove što ih zadatak slikanja broda namece… Sva je ta djela Brguljan ravnopravno obradio, podjednako se posvetivši historiografskoj stvarnosti svake slike, kao i njezinom povijesnoumjetnickom identitetu, te kolegijalno podastijevši vlastito istrazivanje sa svim korištenim izvorima. Autorovom studioznom obradom prcanjska se zbirka maritimnog slikarstva definitivno profilirala kao povijesno konzistentna cjelina i vrijedan izvor informacija za sve istrazivace bokokotorskog pomorstva i kulturne baštine. 

dr. sc. Ivana Mance

  • ISBN: 9789535857006
  • Izdavac: vlastita naklada
  • Godina: 2015.
  • Jezik: hrvatski, engleski
  • Broj stranica: 272

Cijena: 234,00 kn