Najcesce bolesti pluca u obiteljskoj medicini (Biserka Bergman Markovic)

Ubrzani napredak medicine, neophodnost kvalitetnoga i racionalnoga zbrinjavanja bolesnika, naglašavaju potrebu dobre organizacije primarne zdravstvene zaštite. Njezina ucinkovitost i utjecaj na funkcioniranje cijeloga zdravstvenoga sustava u velikoj mjeri pociva na dobro obrazovanim lijecnicima opce/obiteljske medicine. Upoznavanje s novim strucnim i znanstvenim spoznajama temelji su dobre edukacije koja nije moguca bez kvalitetnoga i svima dostupnoga nastavnog teksta.
Stoga Društvo nastavnika opce/obiteljske medicine i Katedra za obiteljsku medicinu Medicinskoga fakulteta Sveucilišta u Zagrebu u suradnji s Alfom predstavlja prvu knjigu u Biblioteci obiteljske medicine posvecenu najcešcim bolestima dišnoga sustava. Više je razloga za to: Ujedinjeni narodi su jednu od bolesti pluca, tuberkulozu, uvrstili 2000. godine medu osam vaznih Milenijskih ciljeva kojima valja posvetiti posebnu pozornost u 21. stoljecu. 
Ujesen 2011. godine donesene su nove GOLD smjernice za lijecenje još jedne ceste bolesti KOPB-a. To je bolest koju teško prepoznavaju i lijecnici i oboljeli pa cak u 60% slucajeva ostaje neprepoznata. Nadamo se da ce objavljivanje novih smjernica doprinijeti kvalitetnijem lijecenju tih bolesnika. 
Danas vrsni lijecnici obiteljske medicine mogu uspješno prenijeti svoje prakticno iskustvo, ali i teoretska znanja, svojim kolegama. U skrbi za bolesnika (cešce s kronicnim, ali i akutnim bolestima) potrebno je tijesno suradivati sa specijalistima razlicitih struka. Stoga su pojedine teme u ovome prirucniku obradili i specijalisti pulmolozi iz zagrebackih klinickih bolnica. Pri odabiru autora osnovni kriteriji su bili njihove sklonosti, znanje i usmjerenje odredenom subspecijalistickom podrucju. Još smo nešto vazno nastojali postici i objasniti u ovoj knjizi: naglasiti domenu lijecnika specijalista obiteljske medicine i razluciti je od domene specijalista klinicara. Suvremena medicina pruza brojne mogucnosti, valja ih znati iskoristiti i primijeniti. 
Mnoge korisne informacije u ovom prirucniku pronaci ce studenti dodiplomske nastave medicine, lijecnici obiteljske medicine, ali i lijecnici u raznim povjerenstvima HZZO i HZMO (npr. za odredivanje radne sposobnosti) kao i oni cije je podrucje medicina rada.

  • ISBN: 978-953-297-405-8
  • Biblioteka: Biblioteka obiteljske medicine
  • Izdavac: Alfa
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 188

Cijena: 149,00 kn