Narodni preporod u Istri (1860-1907) (Antoni Cetnarowicz)

U sedam poglavlja autor kronološki prati razvoj narodnog preporoda u Istri, od kraja neoapsolutizma i pocetka ustavnog razdoblja u Habsburškoj monarhiji do pocetka dvadesetog stoljeca. Radi se o znacajnom historiografskom djelu koje o slozenoj problematici nacionalnih odnosa u habsburškoj Istri u 19. stoljecu progovara jasno i pregledno, znanstveno utemeljno i bez ideoloških i/ili nacionalnih predrasuda i stereotipa. Autor je duboko zaronio u tematiku te pronašao niz novih izvora, dosad neiskorištenih u historiografiji.

Monografija A. Cetnarowicza na sintetski nacin, oslonjena na nove podatke iz arhivskih vrela iz domacih i stranih arhiva, kao i na drugu relevantnu gradu, daje zaokruzen, minuciozan i uvjerljiv prikaz slozene problematike preporodnog pokreta u Istri te je njezin znanstveni doprinos hrvatskoj historiografiji, kao i, uopce, historiografiji nacionalno-preporoditeljskih pokreta kod slavenskih naroda u nekadašnjoj Habsburškoj monarhiji originalan, vrijedan i u svakom smislu dobrodošao.

iz recenzije prof. dr. sc. Marka Trogrlica

  • ISBN: 978-953-7963-14-9
  • UDK: 94(497.5)"1527/1918"
  • Izdavac: Srednja Europa
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 262

Cijena: 189,00 kn