Novela Zakona o parnicnom postupku iz 2013. (Skupina sutora)

Novela Zakona o parnicnom postupku iz 2013., kao i sve izmjene i dopune do sada, donesena je da bi se ubrzao parnicni postupak i smanjili njegovi troškovi te pruzila djelotvornija zaštita strankama u postupku.

O razlozima za donošenje Novele Zakona o parnicnom postupku piše dr. sc. Vanja Bilic, pomocnik ministra pravosuda Republike Hrvatske, tako da daje opci pregled svih novina u Zakonu o parnicnom postupku. Ujedno u svom radu obraduje i novine koje se odnose na dostavu. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Dragan Katic, dipl. iur., piše o bitnim promjenama u organizaciji glavne rasprave i uvodenju prethodnog postupka kao stadija parnicnog postupka, odnosno o obvezatnosti pripremnog rocišta.

O novinama u posebnim postupcima, i to u postupku u radnim sporovima, u postupku izdavanja platnog naloga, u sporovima male vrijednosti i postupku pred trgovackim sudovima, piše sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Damir Kontrec, dipl. iur. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Duro Sesa, dipl. iur., obraduje temu koja se odnosi na novo uredenje sustava pravnih lijekova. Najznacajnija novina je zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih odluka od strane drugostupanjskih sudova.

U knjizi se posebno razmatraju pitanja zaštite prava na sudenje u razumnom roku. Dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, piše o razvoju pravne regulative zaštite prava na sudenje u razumnom roku, pravnoj prirodi tog instituta, dosadašnjoj praksi Europskog suda i sudova u Republici Hrvatskoj i dr. Posebno obraduje pravnu regulativu zaštite prava na sudenje u razumnom roku, predvidenu Konacnim prijedlogom Zakona o sudovima koji je u postupku donošenja, u trenutku tiskanja ove knjige. Prikazi i komentari, obrazlozenja i nuzna objašnjenja dana kroz autorske radove tiskane u ovoj knjizi, sluze za otklanjanje nedoumica koje se u praksi mogu javiti i za lakšu primjenu propisa. Uz autorske strucne radove, kao prilog u knjizi dan je redakcijski procišceni tekst Zakona o parnicnom postupku.

  • Izdavac: Novi informator
  • Godina: 2013.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 270,00 kn