Novi propisi u zemljisnoknjiznom pravu 2015. (Ana-Marija Koncic)

Materija zemljišnoknjiznog prava regulirana je brojnim propisima. Ipak se moze istaknuti da su Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 50/13) i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) temeljni propisi od kojih polazimo u raspravi o ovoj materiji. U novoj zakonodavnoj aktivnosti izmijenjeni su brojni meritorni propisi koji se odnose na ovo podrucje. Stoga se i naše teme u ovom prirucniku odnose na primjenu tih novih propisa u praksi.

Tako se prvi rad odnosi na primjenu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 51/15) i upisima u zemljišnu knjigu. Naime, komasacija poljoprivrednog zemljišta, u pravilu, provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih cestica u vece i pravilnije, a s ciljem njihova ekonomicnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje. No, u postupku komasacije, izmedu ostaloga, sreduju se stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu, pa odluke tijela u postupku komasacije poljoprivrednog zemljišta ima izravnan utjecaj na upise u zemljišnoj knjizi. Drugi rad odnosi se na iskustva dvostrukih evidencija i obnove zemljišne knjige.

  • ISBN: 9789537812928
  • Izdavac: Novi Informator
  • Godina: 2015.
  • Uvez: meki
  • Broj stranica: 200

Cijena: 216,00 kn