Novi Zakon o radu 2014

Novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014.) stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. Donesen je na sjednici Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2014., a proglašen je 18. srpnja 2014. Odredbom clanka 234. novog Zakona o radu, na dan stupanja na snagu tog Zakona prestale su vaziti sve odredbe prijašnjeg Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), osim clanaka 222., 223., 224. i 225. tog Zakona. Slijedeci novi pravni rezim u radnim odnosima temeljem novog Zakona o radu, u ovom prirucniku objavili smo aktualne teme o bitnim odrednicama i novim institutima u materiji radnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Tako se prvi rad u knjizi odnosi na zasnivanje radnog odnosa, na fleksibilne oblike zapošljavanja, na agencije za privremeno zapošljavanje i institut odmora i dopusta, u kojem se iznose i odredene dvojbe, ali i moguca rješenja u primjeni novog Zakona o radu.

Drugi rad odnosi se na novine koje proistjecu iz odredaba novog Zakona o radu u podrucju uredenja radnog vremena, prestanka radnog odnosa i tijek otkaznog roka. U trecem radu bavimo se kolektivnim radnim odnosima prema odredbama Zakona o radu, koji je u ovom dijelu uskladen s odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Nar. nov., br. 93/14). Isto tako, autorica u radu piše o temeljnim odrednicama i novim institutima, odnosno nomotehnickim uskladenjima u ovom dijelu Zakona, o sindikalnom povjereniku i predstavniku, kao i zaštiti sindikalnog povjerenika, a osobito ukazuje na odredbe koje se odnose na kolektivne ugovore te subjekte, predmet i vrijeme te otkaz tih ugovora kao i na institut proširenja primjene kolektivnih ugovora i uvjete donošenja odluke o proširenju.

Uz radove u kojima ukazujemo na bitne nove institute prema odredbama novog Zakona o radu, u prirucniku pišemo i o drugim zakonima koji se odnose na materiju radnopravnih odnosa, te objavljujemo i tekst novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14), kao pomoc u lakšem ?snalazenju i primjeni tog nadasve vaznog Zakona.

  • ISBN: 9789537812669
  • Izdavac: Novi informator
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 220
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 200,00 kn