Novine u sustavu javne nabave u 2012. (Teja Kolar, Ante Loboja, Zoran Vuic)

Na svojoj 23. sjednici od 15. srpnja 2011. godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o javnoj nabavi. Zakon je objavljen u Nar. nov., br. 90. od 02. kolovoza 2011. godine i stupa na snagu 01. sijecnja 2012. godine, osim odredenih odredbi koje stupaju na snagu danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

U roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona Vlada Republike Hrvatske duzna je donijeti cetiri Uredbe: Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, Uredbu o objavama javne nabave, Uredbu o nacinu izrade i postupanju s dokumentacijom i ponudama i Uredbu o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi. U kontekstu primjene novog Zakona i nadlezna ministarstva duzna su donijeti cetiri pravilnika, i to: Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rjecnika javne nabave, Pravilnik o izobrazbi u podrucju javne nabave i Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu.

Po usvajanju ovih akata zakonski sustav javne nabave Republike Hrvatske bit ce zaokruzena cjelina, jer aktualni Zakon o javnoj nabavi nije do kraja ugradio sve  odredbe europskog zakonodavstva ili su bile drugacije koncipirane.

Novim Zakonom o javnoj nabavi i podzakonskim propisima provest ce se potpuno uskladivanje s relevantnim propisima Europske unije posebice s Direktivama vezanim uz poboljšanje ucinkovitosti postupaka revizije u vezi s dodjelom ugovora o javnim nabavama. Kroz skoro cetverogodišnju praksu vazeceg Zakona o javnoj nabavi ukazivalo se na potrebu pojednostavljenja postupaka i uklanjanja nepotrebnih administrativnih zapreka koje su otezavale njihovo provodenje. Za osiguranje brze i ucinkovitije zaštite prava gospodarskih subjekata zatrazene su i odredene promjene u sustavu pravne zaštite. Prilikom ocjene odredbi aktualnog Zakona vazan element cinila je i analiza poteškoca s kojima se gospodarski sektor suocio zbog posljedica gospodarske krize te su u novi Zakon ugradeni mehanizmi za njihovo uklanjanje.

Novi Zakon o javnoj nabavi donosi novine u provodenju postupaka te drugacija normativna rješenja u odnosu na rješenja vazeceg Zakona. Osim uskladenja s pravnom regulativom Europske unije, novi Zakon ima za cilj smanjenje formalizma, vecu ucinkovitost i transparentnost javne nabave, jednak tretman i nediskriminaciju u postupcima te uštedu proracunskih i drugih sredstava koja se troše u podrucju javne nabave.

U ovom prirucniku autori, koji su ujedno i aktivni sudionici pri izradi novog Zakona, obrazlazu sve novine koje donosi novi Zakon u odnosu na aktualni Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi do kraja ove, 2011. godine. Stoga, prirucnik svojom aktualnošcu predstavlja vrlo koristan i praktican vodic za razumijevanje sustava javne nabave koji je u primjeni od 01. sijecnja 2012. godine.

(predgovor)

  • ISBN: 978-953-277-0-667
  • Izdavac: Rif
  • Godina: 2011.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 236
  • Format: 17,00×24,00 cm

Cijena: 250,00 kn