Odlucivanje o lokalnim proracunima (Vjekoslav Bratic)

Proracunski proces i proracun kao njegov rezultat trebali bi biti temelj ucinkovita djelovanja lokalnih jedinica u Hrvatskoj. No, da bi proces uistinu takav i bio, nuzno je da lokalne institucije, predstavnicka i izvršna tijela na lokalnoj razini kvalitetno odrade vlastiti posao predlaganja, izglasavanja i provedbe proracuna. Knjiga Odlucivanje o lokalnim proracunima: izmedu sna i jave govori o ulozi lokalnih predstavnickih i izvršnih vlasti u Hrvatskoj za trajanja proracunskog procesa. U knjizi se analizira teškoce lokalnih predstavnickih tijela pri predlaganju proracuna što ometaju znatniji utjecaj na kvalitetu prihvacanja proracuna, upozoruje na nedostatke lokalnih predstavnickih tijela te nudi preporuke za poboljšanje stanja.
U Hrvatskoj teret proracunskog odlucivanja na lokalnoj razini nose izvršne vlasti (zbog organiziranosti, ustroja i nacina funk cioniranja). Predstavnicka tijela sluze samo kao aparat uz upo rabu kojega izvršna vlast potvrduje i izglasava proracun. Lokalni i regionalni ustroj vlasti morat ce stoga dozivjeti brojne prilagodbe. Upitno je financijsko odrzavanje velikog broja lokal nih jedinica i ovisnost o pomoci središnje drzave te nedostatna vlastita sredstva i sredstva što ih drzava dodjeljuje lokalnoj i re gionalnoj razini za financiranje decentraliziranih funkcija. Hrvat sku obiljezuje i cesta »nesnošljivost« razlicitih razina vlasti, ne jasna raspodjela ovlasti i odgovornosti te prevelik broj lokalnih jedinica. Komunikacija tijela središnje drzave i lokalnih i regio nalnih jedinica morala bi, uz to, biti na znatno višoj razini.

  • ISBN: 978-953-7613-01-3
  • UDK: 336
  • Izdavac: Institut za javne financije
  • Godina: 2008.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 330
  • Format: 23,00×16,00 cm

Cijena: 160,00 kn