Opca teorija moderne (Jacques Bidet)

Ponuditi prolegomenu mišljenju postmoderne – koja bi bila
sposobna prepoznati prostor mogucnosti svojstven epohi
moderne – ambicija je Opce teorije moderne. Bidetov
filozofijski projekt promišljanja u jedinstvu pojma onog što jest i

onog što bi valjalo ciniti podrazumijeva pojmovnu sintezu teorije
modernog društva i politicke filozofije, integrirajuci tradicije
marksizma i kontraktualizma.
Opcu ili meta/strukturnu teoriju moderne karakterizira dijalekticka
logika, koja se ocituje u trodijelnom razvijanju izlaganja (u tri
knjige) i u njegovoj hermeneutickoj kruznosti. U Knjizi l razmatra
se "metastruktura", logicko polazište izlaganja, kao javno
obznanjen oblik modernog društva, deklaracija opce slobode-
-jednakosti-racionalnosti u kojoj se nadaju epohalne relacije
ugovornosti i racionalne kooperacije, koje sankcionira moderna
drzava. Predmetom su Knjige II strukture (klasne) i svjetski
sistem, tj. oblici dominacije koji se provode nad osobama koje su
proglašene slobodnima i jednakima. Kraj izlaganja, teorija
politike, u Knjizi III ponovno se vraca na logicko polazište, na
metastrukturnu deklaraciju, ali preko strukturne kušnje.
Trostrukom kritikom liberalnog kontraktualizma, organizacijskog
socijalizma i etike diskursa (Habermas), politicko se iskazuje kao
etika borbe u spinozistickoj reinterpretaciji principa pravednosti.
"U razlici spram Bozanske komedije, meta/strukturna
teorija zapocinje Rajem, nastavlja se zemaljskim Paklom i
završava problematicnim Cistilištem […] slijedi poredak nadahnut
prije Kapitalom negoli Levijatanom […] ili kao Hegelova Filozofija
prava, poredak pojma, polazeci od kojega se mogu misliti
povijesne konfiguracije i sekvence."

  • Izdavac: Disput
  • Godina: 2008.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 384

Cijena: 90,00 kn