Organizirani kriminal (Xavier Raufer, Stephane Quere)

Organizirani kriminal je, uz terorizam, jedan od najvecih problema suvremenog svijeta. Postao je toliko razvijen i sveobuhvatan da zabrinjava i celnike vodecih zemalja svijeta: izvještaj zemalja G8 od svibnja 1998. sa sastanka na vrhu najvecih industrijskih sila odrzanog u Birminghamu, u Engleskoj, posebno je skrenuo pozornost na "dramatican porast organiziranog kriminala na medunarodnoj razini". Od tada, sastanci i deklaracije na temu kriminaliteta sve su brojniji. Ipak, što je više sastanaka, rasprava i mnogih poduzetih mjera, organizirani kriminal je sve snazniji i bezobzirniji. Konacno, ne treba smetnuti s uma da je on i najprofitabilniji biznis: u trgovini drogom stopa profita moze doseci i 70% od prodajne cijene! Suocen s tom vrlo stvarnom opasnošcu, društveni se realizam mora iznova nametnuti. Protivno akademskim predrasudama, medijskom moralizmu i politickom prešucivanju, više je nego ikad potrebno promatrati, pronicati, opisivati…
Trebamo sada i ovdje razmisliti o potpuno novoj situaciji: radi se O vrlo uspješnoj i vrlo opasnoj globalizaciji organiziranog kriminala.

  • ISBN: 978-953-222-312-5
  • UDK: 343.341
  • Izdavac: Jesenski i Turk, Kulturno informativni centar
  • Godina: 2008.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 130
  • Format: 11×18 cm

Cijena: 59,00 kn