Paganizam u teoriji i praksi 3: Obredi i simboli


Pagani protok ljudskog života doživljavaju kao mikrokozmičku presliku prirodnog ciklusa, upravo onako kako su ga doživljavali i naši pradavni preci. Rođenje i smrt predstavljaju dva glavna „međaša“ ljudskog života, koji u svim religijama i vjerovanjima predstavlja puno više od pesimistične usporedbe s crticom između dva datuma. Prijelazi iz jedne faze života u drugu, ali i početak te kraj života obilježeni su „obredima prijelaza“. Osim obreda prijelaza, knjiga nam detaljno opisuje i paganski kalendar zvan „Kolo godine“. Tako doznajemo da „Kolo godine“ predstavlja središnju i najkompleksniju temu paganske duhovne i ritualne prakse. Zadnji dio knjige bavi se tumačenjem magijskih simbola i pisama, a kao poseban dodatak u knjizi, donesen je paganski kalendar od 2014. do 2024. godine. Čitatelj će tako doznati da pagani imaju dva kalendara, solarni i lunarni, te da oni egzistiraju neovisno jedan o drugome. Sabati se određuju prema solarnom kalendaru, a ezbati prema lunarnom.

  • Broj stranica: 384
  • Jezik: Hrvatski
  • Datum izdanja: 31.03.2014
  • Godina izdanja: 2014
  • Uvez: Tvrda
  • ISBN/EAN: 9789537892142
  • Mjere proizvoda: 24×17 cm
  • Izdavač: Despot Infinitus D.O.O.
  • Autor: Iolar

Cijena: 79,90 kn