Parnicni postupak – prakticni primjeri (Ivan Juric)

Knjiga sadrzi prakticne primjere, kao što su tuzbe prema: ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA * ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA * ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA * ZAKON O NASLJEDIVANJU * OBITELJSKI ZAKON * ZAKON O RADU * ZAKON O TRGOVACKIM DRUŠTVIMA * OSTALE TUZBE * OVRŠNI ZAKON * PRIMJERI ODGOVORA NA TUZBU (preko 100 primjera), kao i druge primjere vezano za Zakon o parnicnom postupku (preko 220 primjera) (ukupno 325 primjera),, napomene uz prakticne primjere, sudsku praksu (preko 1000 primjera sudske prakse), i bilješke.

U knjizi su obimni komentari, posebno vezano za: Stranke, njihovi zakonski zastupnici i punomocnici, jezik u postupku * Podnesci, rokovi i rocišta, donošenje odluka, dostava pismena * Troškovi * Tuzba – Opci pojmovi – Sadrzaj tuzbe – Vrste tuzbi – Protutuzba – Preinaka tuzbe – Povlacenje tuzbe – Postojanje parnice * Suparnicari, umješaci, obavijest trece osobe o parnici * Prekid i obustava postupka * Dokazi u parnicnom postupku * Pripremanje glavne rasprave * Glavna rasprava * Redovni pravni lijekovi * Izvanredni pravni lijekovi * Posebni postupci po Zakonu o parnicnom postupku * Postupak u sporovima male vrijednosti

Uz knjigu je prilog CD koji ima mogucnost pretrazivanja pojmova (indeks) kao i mogucnost prijenosa pojedinacnih primjera na racunalo radi daljnje obrade. CD isto tako sadrzi redakcijski procišcene tekstove zakona, kao što su:

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA * ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA * ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA * ZAKON O NASLJEDIVANJU * O B I T E LJ S K I Z A K O N * ZAKON O RADU * ZAKON O TRGOVACKIM DRUŠTVIMA * OVRŠNI ZAKON * KONVENCIJA O GRADANSKOM POSTUPKU * ZAKON O SUDOVIMA * ZAKON O ARBITRAZI * ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA* KODEKS ODVJETNICKE ETIKE * TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA * ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA * ZAKON O MIRENJU * ZAKON O ODVJETNIŠTVU * SUDSKI POSLOVNIK * ZAKON O KAMATAMA i drugi.

  • ISBN: 9789536957804
  • Izdavac: Vizura
  • Godina: 2016.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 1088

Cijena: 612,00 kn