Partizanska i komunisticka represija i zlocini u Hrvatskoj 1944. – 1946. (priredio Vladimir Geiger)

Najveci broj objavljenih radova o partizanskoj i komunistickoj represiji i zlocinima u Hrvatskoj potkraj i nakon Drugog svjetskog rata nastao je na temelju iskaza sudionika tih dogadaja, u prvom redu onih s porazene strane, te rezultata naknadno utvrdenih brojeva i osobnih podataka osoba nestalih ili stradalih u tom razdoblju, a tek u manjoj mjeri istrazivanjem na izvornom arhivskom gradivu. Stoga se i nametnula potreba sustavnog prikupljanja, izucavanja i objavljivanja dokumenata postrojba i ustanova NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/Hrvatske, te DF/ FNR Jugoslavije odnosno FD/NR Hrvatske, koji bi obuhvatili najznacajnije dostupno izvorno gradivo Što se odnosi na represiju i zlocine partizanskog pokreta predvodenog Komunistickom partijom Jugoslavije nad porazenim vojnim i politickim protivnicima u Drugom svjetskom ratu, kao i nad onima koje su komunisticke vlasti smatrale stvarnom ili mogucom prijetnjom u ostvarenju potpune vlasti u novoj jugoslavenskoj drzavi.
Dokumenti o partizanskoj i komunistickoj represiji i zlocinima u Slavoniji, Srijemu i Baranji potkraj i nakon. Drugog svjetskog rata prikupljeni u ovoj zbirci nalaze se u fondovima i zbirkama Hrvatskog drzavnog arhiva LI Zagrebu (posebice: Odjeljenje za zaštitu naroda za Hrvatsku, Zemaljska komisija za utvrdivanje zlocina okupatora, Javno tuzilaštvo NR Hrvatske, Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske i Oblasni komitet KP Hrvatske za Slavoniju), te u drzavnim arhivima u Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu i Bjelovaru. Uvršteni su i dokumenti iz nekih stranih arhiva, posebice dokumenti iz Vojnog arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu i Arhiva Jugoslavije u Beogradu, nekoliko dokumenata iz arhiva u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Somboru, Ljubljani i Tiibingenu, te nekoliko dokumenata koji se nalaze u privatnom vlasništvu. Od ukupno 203 dokumenta (15 u preslici) prikupljenih u ovoj zbirci samo je manji broj do sada objavljen…

  • ISBN: 953-6659-20-4
  • UDK: 323(497.5)
  • Izdavac: Hrvatski institut za povijest- Slavonski Brod
  • Godina: 2006.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 714
  • Format: 25,00×18,00 cm

Cijena: 108,00 kn