Phaidon Design Classics: Pts. 1, 2 & 3


Definicija "Dizajnerskog klasika" je industrijsko proizvedeni predmet sa bezvremenskom estetskom ljepotom i vrijednošću. Kolekcija takvih predmeta u ova 3 sveska je skupljena i prezentirana od grupe eksperta koji su slijedili upravo takvu definiciju i kriterij. Predmeti su poredani kronološki počevši od početka 19tog stoljeća sve do danas. Pregledavajući ove sveske može se dobiti uvid ne samo u povijest dizajna, već i samu povijest ukusa i kulture.

  • ISBN/EAN: 9780714843995

Cijena: 79,00 kn