Poj z?eljno! (Amir Kapetanovic?)

Emocije su vec? nekoliko desetljec?a vrlo popularna interdisciplinarna istraz?ivac?ka tema u svijetu, a ovo je prva knjiga iskljuc?ivo usredotoc?ena na povijest emocija u predmodernoj hrvatskoj kulturi. Sastoji se od devet teorijski i metodolos?ki raznovrsnih radova jezikoslovaca i knjiz?evnih povjesnic?ara iz nekoliko hrvatskih znanstvenih ustanova (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Staroslavenski institut, Filozofski fakultet Sveuc?ilis?ta u Zagrebu i Sveuc?ilis?ta u Osijeku), koji u svojim prilozima istraz?uju iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskim tekstovima srednjega i ranoga novoga vijeka pisanim na trima jezicima (hrvatskocrkvenoslavenski, hrvatski i latinski).

  • ISBN: 978-953-6637-66-9
  • Izdavac: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • Godina: 2012.
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 326

Cijena: 150,00 kn