Poremecaji hranjenja – od razumijevanja do lijecenja (Darko Marcinko)

Knjiga Poremecaji hranjenja – od razumijevanja do lijecenja prati istoimeni tecaj trajnog usavršavanja pri Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Voditelj tecaja doc. dr. sc. Darko Marcinko okupio je reprezentativnu i respektabilnu skupinu strucnjaka razlicitih profila: psihijatri, psiholozi, internisti, pedijatar, specijalist obiteljske medicine, neuroznanstvenik, farmaceut, nutricionist, sociolog. Vecina njih suraduje u aktivostima Zavoda za personologiju i poremecaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. U ovome se zavodu njeguje psihoterapijski pristup osobama s poremecajima hranjenja, koji ukljucuje individualnu, obiteljsku i grupnu psihoterapiju, uz psihofarmakoterapiju kao i suradnju s ostalim strucnjacima za prehranu. Sam naziv toga specijalisitickog zavoda govori o cesto videnoj isprepletenosti poremecaja hranjenja i poremecaja licnosti. Taj je komorbiditet itekako znacajan u dijagnostickom, ali još više u tretmanskom dijelu. Poremecaji hranjenja predstavljaju znacajan psihijatrijski, internisticki, ali i javnozdravstveni problem. Lijecenje osoba s ovim poremecajima je zahtjevno, slozeno, interdisciplinarno. Ono je dugotrajno, praceno nizom komplikacija, pa i smrtnim ishodom. Skupina ovih bolesnika pokazuju rizik suicidalnog ponašanja koji je medu najvecima od svih psihijatrijskih entiteta. Knjiga na sveobuhvatan nacin prilazi poremecajima hranjenja kao entitetu, oboljelima od ovih poremecaja kao individuama, njihovim obiteljima kao znacajnim koterapijskim snagama, strucnjacima razlicitih podrucja kao neizostavnim interdisciplinarnim dionicima, medijima kao vaznom cimbeniku prevencije te društvu kao mjestu gdje ovi poremecaji nastaju i na kojemu bi se trebali rješavati. U knjizi se na informativan, jasan, znanstveno utemeljen nacin, a vodeci racuna o holistickom pristupu, prikazuje etiopatogeneza poremecaja hranjenja, njihova epidemiologija, klinicka slika, principi lijecenja. Oni su najvecim dijelom temeljeni na psihodinamskom tumacenju, vlastitim iskustvima, ali i rezultatima recentnih vansjkih istrazivanja. Opisani poremecaji su terminološki odredeni (poremecaji jedenja – poremecaji hranjenja – poremecaji prehrane), navedena je biološka (genetska, neurotransmitrerska, endokrinološka) podloga ovih poremecaja. Znacajno mjesto zauzimaju poglavlja o poremecajima licnosti kao komorbiditetu, ali i o karakteristikama licnosti osoba s poremecajima hranjenja. Dan je prikaz suvremene farmakoteraopije i nutricionisticki tretman ovih bolesnika. Problem sve ranijeg javljanja poremecaja hranjenja prikazan je kroz rad djecjih i adolescentnih psihijatara. Na kraju je dano sociološko tumacenje ovih poremecaja, kroz recentna istrazivanja utjecaja društva na pojavnost i oblikovanje poremecaja hranjenja. U cjelini gledano knjiga na potpuno zaokruzeni nacin prikazuje ovo podrucje. Ova knjiga, prvi puta u nas, sveobuhvatno prikazuje poremecaje hranjenja te ce biti neizostavno štivo svima koji se na bilo koji nacin bave tim podrucjem.

  • ISBN: 978-953-176-637-1
  • Izdavac: Medicinska naklada
  • Godina: 2013.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 164
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 147,00 kn