Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske (Davor Krapac)

Iz predgovora

U vrijeme bujanja opceg nepovjerenja u drzavne i javne institucije, Ustavni sud nastoji ostati odgovoran za ustavne norme (cl. 2. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske: »Ustavni sud jamci poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.«). On to cini tako što iz svojih ustavnih nadleznosti pokušava izvuci što više kako bi djelotvorno sluzio razvitku ideje ustavne demokracije putem bezuvjetnog ustrajanja na ustavnom argumentu uz uvazavanje europskih pravnih standarda, buduci da je to jedini put koji, »usprkos poteškocama, otvara mogucnost za postupno usmjeravanje pravnog poretka prema idealima utjelovljenim u Ustavu te prema pretpostavkama za ‘konstitucionalizaciju svijesti’ pojedinca i društva u cjelini« (Omejec, 2013, 97).

Knjiga koju citatelj ima pred sobom nastoji odgovoriti na pojedina pitanja o ustrojstvu i djelovanju hrvatskog Ustavnog suda, otvarajuci kod nekih od njih i pogled na rješenja u poredbenom pravu. Vecinom ta pitanja pretpostavljaju odredeno predznanje o ustavnom pravu. No, to ne znaci da ce u knjizi povod za razmišljanja naci samo oni koji se s ustavnim pravom bave kao svojom specijalnošcu – tekst nastoji najprije objasniti osnovne pojmove procedure Ustavnog suda, a potom i detaljnije opisati tu proceduru onako kako je predvidaju propisi, ali i odluke samog Ustavnog suda – koji je, osim Hrvatskog sabora i Predsjednika Republike – jedino ustavno tijelo Republike Hrvatske koje, pored (ustavnog) zakona o svome ustrojstvu i djelovanju, vlastitim aktima djelomice ureduje postupak koji se pred njim vodi.

Stoga je knjiga namijenjena svima koje zanima »ustavni trenutak« naše zemlje, koja, kao što je poznato, medu jedanaest najviših vrednota svojeg ustavnog poretka zapisuje »vladavinu prava« (cl. 3. Ustava). Danas se vladavina prava, rule of law, opcenito smatra kao »stozerno nacelo vlasti i društvenog upravljanja koja osigurava pravdu i pravicno postupanje – vrijednosti od egzistencijalnog znacaja za covjecanstvo«. Na medunarodnom planu vladavina prava osigurava predvidljivost i legitimitet djelovanja drzava, jaca njihovu suverenu medusobnu jednakost i jamci njihovu odgovornost prema pojedincima na njihovu teritoriju, a na nacionalnom planu predstavlja »srce društvenog ugovora izmedu drzave i pojedinca u njezinoj vlasti koji osigurava da svaka društvena razina bude prozeta pravednošcu te jamci da ljudska prava i temeljne slobode budu poštivani u punom opsegu osiguranjem svakoj osobi jednakog puta pravne zaštite u primjeni opcih zakona, jasnih i svima dostupnih« (§§ 1-4 izvješca Glavnog tajnika UN-a o vladavini prava za LX. zasjedanje Opce skupštine UN 2012 »Delivering justice: programme of action to strengthen the rule of law at the national and international levels«, UN GA, A/66/749).

Zagreb, sijecanj 2014.

Akademik Davor Krapac

  • ISBN: 978-953-234-194-2
  • UDK: 342.565.2(497.5)
  • Biblioteka: Pravna biblioteka – monografije
  • Izdavac: Narodne novine
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 356
  • Format: 15×24.5 cm

Cijena: 240,00 kn