Povijesna fonologija hrvatskoga jezika (Milan Mogus)

Prije dvadeset osam godina napisao sam knjizicu pod naslovom "Fonološki razvoj hrvatskog jezika". Bio je to pokušaj da se na struk­turalisticki nacin prikaze povijest fonema hrvatskoga jezika, pri­kaz kakva do tada nije bilo. Do drugoga izdanja nije došlo jer su se uskoro promijenile politicke prilike, a ja tada nisam htio promijeniti (proširiti) ime jeziku. Nastajali su brojni preslici spomenute knjizi­ce, cak je objavljen i njezin pretisak u vecem formatu kao prirucnik studentima.

O fonološkoj se problematici ipak nastavilo strucno raspravlja­ti. Objavljene su nove strucne rasprave, a pojavile su se i nove knji­ge. Pošto sam ove godine uspio objaviti i trece, prošireno, izda­nje svoje knjige "Povijest hrvatskoga knjizevnog jezika", vratio sam se proucavanju fonoloških mijena hrvatskoga jezika. Plod je toga rada ovaj tekst. On u dobroj mjeri obuhvaca ono što sam napisao u "Fonološkome razvoju" unijevši, dakako, uz neke vlastite novije spo­znaje i novije spoznaje drugih autora.

Zahvaljujem svima koji su mi u tome pomogli. Ponajviše po­kojnom prof. dr. Daliboru Brozovicu i prof. dr. Zarku Muljacicu koji su mi pomogli svojim objavljenim djelima te svojim svojedob­nim savjetima i sugestijama. Zahvalan sam i autorima novijih djela fonološke problematike.

( iz autorovog Predgovora )

  • ISBN: 978-953-0-30264-8
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2010.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 276

Cijena: 146,00 kn