Povijest grcke filozofije 5 (W. K. C. Guthrie)

Glede teme, izmedu ovoga sveska i njegova neposrednoga prethodnika nema prekida, i podjela je izmedu njih stvar ciste fizicke prigodnosti. Mozda bi ih stoga bilo bolje nazvati ‘Svezak IV, dijelovi 1 i 2’, no buduci daje uistinu rijec o dva odvojena i poprilicno glomazna sveska, ni to nije zvucalo ispravno. No, to znaci da ono stoje u prethodnome predgovoru receno o opcemu pristupu koji je usvojen u ovome istrazivanju Platona, njegovim ciljevima i metodama, podjednako vrijedi i za ovu drugu polovinu i ne mora biti ponovljeno. Nijedan tumac Platona ne moze biti posve zadovoljan svojim djelom, barem zbog neizbjeznoga izbora treba li se glavni dio izlaganja sastojati od analize i ocjene zasebnih dijaloga ili od sinteticke ili sustavne obrade po predmetima. Ne zalim zbog odluke za koju sam razloge naveo u prošlome predgovoru, no kako sam takoder priznao, obje metode imaju svoje nedostatke. U ovome svesku (poglavlje VIII) pokušao sam pravicno izloziti jednu suvremenu školu tumaca koji Platona shvacaju kao, od njegovih ranih dana, sustavnoga mislioca s utvrdenim ucenjem o prvim nacelima, usmeno, cak i tajno izlozenima, ucenjem koje, premda ga sada mozemo jedino naslutiti kroz veo Aristotelove i kasnije kritike i komentara, mora biti pretpostavljeno kao nepisano zalede svakoga stadija njegova pisanoga djela. Na osnovi tih premisa, naravno daje pogrešno ne izloziti to ezotericko ucenje sve dok nismo prošli sve dijaloge, no, kako ce se pokazati, tu tezu ne mogu shvatiti kao nedvojbeno utvrdenu, docim, s druge strane, vidim, i nadam se kako sam izlozio, nekoliko pravaca istinskoga filozofijskoga razvitka u samim dijalozima.

  • ISBN: 978-953-245-015-6
  • UDK: 1(091)
  • Izdavac: Naklada Jurcic
  • Godina: 2007.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 532

Cijena: 430,00 kn