Povijest hrvatske akcentuacije (Mate Kapovic)

Pionirsko djelo o hrvatskoj i juznoslavenskoj akcentologiji iznimno je opsezna i detaljna te odlicno napisana jezikoslovna sinteza povijesnog razvoja akcentuacije od praindoeuropskoga jezika do suvremenih štokavskih, cakavskih i kajkavskih dijalekata.

Koncipirana kao dovoljno jednostavna da bude pristupacna i akcentološkome laiku, a znanstveno utemeljena da zainteresira strucnjake, Kapoviceva monografija predstavlja vrhunac njegova znanstvenoga bavljenja slavenskom akcentologijom od pocetaka 2000-ih naovamo.

  • ISBN: 9789531509718
  • Izdavac: Matica hrvatska
  • Godina: 2016.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 1046

Cijena: 360,00 kn