Praktikum sistematske botanike (Toni Nikolic)

Sveucilišni udzbenika „Sistematska botanika –raznolikost i evolucija biljnog svijeta“ autora prof. dr. sc. Tonija Nikolica s Botanickog zavoda Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu obraduje raznolikost biljnog svijeta (mahovine, papratnjace i sjemenjace) s razlicitih aspekata te pokriva podrucja kao što su taksonomija, evolucija, biogeografija, filogenija, nomenklatura te povijesne aspekte. Najveci dio udzbenicke grade odnosi se na bioraznolikost prikazanu po filogenetskim skupinama, a za brojne redove i porodice dani su podaci o rasprostranjenosti, ekologiji, morfologiji, anatomiji, fitokemiji, citologiji, ekonomskoj upotrebi.
„Praktikum sistematske botanike – raznolikost i evolucija biljnog svijeta“ istog autora sveucilišni je prirucnik koji je primarno zamišljen kao podrška provedbi prakticne i terenske nastave iz botanike i srodnih predmeta i nedjeljivi je dio udzbenika „Sistematska botanika – evolucija i raznolikost biljnog svijeta“. Prirucnik sadrzi 96 tabli koje prikazuju gradu 77 porodica. Ilustracije su najvecim dijelom originalni rad kojem je autor posvetio mnogo vremena i truda u više od desetak godina strpljive izrade.
Ova izuzetna djela namijenjena su za uporabu u visokoškolskom obrazovanju, dakle studentima prirodoslovnih i biotehnoloških smjerova, kao i predavacima/profesorima srednjih škola, viših i drugih visokih škola i veleucilišta.
Prema sadrzaju, namjeni i konceptu u Hrvatskoj ne postoje slicna djela. Sveucilišni udzbenik prvi je ovakav tekst napisan na hrvatskom jeziku u povijesti prirodoslovlja na podrucju Hrvatske.

  • ISBN: 9789532974119
  • Izdavac: Alfa d.d.
  • Godina: 2013.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 252
  • Format: 21×25,5 cm

Cijena: 150,00 kn