Pravo drustva (Niklas Luhmann)

Nije slucajno što je teorija pravnog sustava Niklasa Luhmanna, paradigmatski izlozena u ovoj knjizi, postala jednom od najutjecajnijih suvremenih strujanja u filozofiji prava. Ona se pokazala plodnom pogotovo s obzirom na prevladavanje vjecne paradoksalnosti pokušaja utemeljenja prava, uhvacenih u proturjecje izmedu pozitivnopravnih i prirodopravnih programa, izmedu cistog normativizma i vrijednosne orijentacije.

Luhmannov nacrt društva kao sustava komunikacija, organiziranog kroz izdiferencirane podsustave (od kojih je jedan i pravo), pruza nam detaljno razradeno pojmovlje uz ciju pomoc postaje mogucim strukturalno objašnjenje tih paradoksa i nacelno se premošcuje jazz izmedu dormalizma i vrijednosnog sadrzaja. Poput svakog podsustava društva, i sustav prava odlikuje se s jedne stane strogom operativnom zatvorenošcu, tj. on ima kriterije svojega djelovanja u sebi, u svojoj cistoj normativnosti, a s druge je strane kao izdiferenciran dio nadredenog sustava društva u svojim vrijednosnim sadrzajima upucen na druge podsustave i za tu zadacu povezan s njima jakim strukturalnim spregama.

  • ISBN: 978-953-7036-83-6
  • Izdavac: Naklada Breza
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 528

Cijena: 350,00 kn