Prekrsajni zakon; Carinski zakon (Priredila Davorka Ivic)

Tekst Prekršajnog zakona koji je stupio na snagu 1. sijecnja 2008. godine. Osim ovoga, u knjizi su objavljeni i Zakon o sigurnosti prometa na cestama te Zakon o prijevozu u cestovnom prometu.

"Prekršaji i prekršajnopravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i podrucne regionalne samouprave. Jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave mogu propisivati prekršaje i prekršajnopravne sankcije samo za povrede propisa koje ona donose na temelju svoje nadleznosti utvrdene Ustavom i zakonom i tu ovlast ne mogu prenijeti na drugoga. Nitko ne moze biti kaznjen niti se prema njemu moze primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo pocinjeno nije bilo zakonom ili medunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave odredeno kao prekršaj i za koji zakonom ili odlukom jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave nije bilo propisano koja se vrsta i mjeraprekršajnopravne sankcije pocinitelju moze izreci, odnosno primijeniti."

  • ISBN: 978-953-6957-40-8
  • UDK: 656.1.05(497.5)(094.5.072)
  • Biblioteka: Pravo u praksi
  • Izdavac: Vizura
  • Godina: 2007.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 804
  • Format: 12,00×17,50 cm

Cijena: 280,00 kn