PRIKAZ NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

O OVOM IZDANJU

Novi Zakon o javnoj nabavi s kazalom pojmova, strucna mišljenja autora i usporedba s prethodnom zakonskom regulativnom

Nalazimo se u periodu kada sustav javne nabave dozivljava niz promjena obzirom su stupile na snagu nove direktive, i to Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 26.02.2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ te Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 26.02.2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ. Nacionalno je zakonodavstvo bilo potrebno uskladiti s novim EU zakonodavstvom pa je u tom smislu donesen novi Zakon o javnoj nabavi.

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120 od 21.12.2016. te predstavlja nacionalnu mjeru kojom se nove direktive EU u podrucju javne nabave transponiraju u hrvatski pravni sustav u podrucju javne nabave.

Ova knjiga se bavi novinama koje nam donosi novi Zakon te daje kratku usporedbu sa prethodnim zakonodavnim uredenjem. Cilj je uputiti citatelje u proceduralne, terminološke i sve druge promjene u sustavu javne nabave koje novi Zakon donosi, sve kako bi se olakšala njegova primjena u praksi.

Prirucnik je namijenjen svim sudionicima u sustavu javne nabave – i naruciteljima i ponuditeljima. Prirucnik mogu koristiti i svi oni koji su potrebiti i zeljni znanja o javnoj nabavi izrazenoj u praksi ovih dviju institucija, neovisno dolaze li iz privatnog ili javnog sektora.

  • ISBN: 9789535889953
  • Izdavac: TIM4PIM
  • Godina: 2017.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 590

Cijena: 351,00 kn