Primjena novog zakona o opcem upravnom i pravnom postupku (Skupina autora)

Temeljni razlog donošenja novoga Zakona o opcem upravnom postupku (NN, br. 47/09) je prilagodba postupanja javne uprave u Republici Hrvatskoj europskim pravnim standardima, odnosno demokratizacija javne uprave kao dio ukupne demokratizacije društva. Novi Zakon o opcem upravnom postupku primjenjuje se veoma kratko vrijeme, medutim, ipak su na samom pocetku njegove primjene uoceni odredeni problemi i nesnalazenja. Radovi koji cine sadrzaj ovog Zbornika trebali bi pomoci da se ta pocetna nesnalazenja što prije otklone i da novi ZUP u prakticnoj primjeni ostvari svoj temeljni cilj – brzo i efikasno odlucivanje o zahtjevima stranaka.

  • Izdavac: Inzenjerski biro
  • Godina: 2010.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 216

Cijena: 180,00 kn