PRIVREMENE I PRETHODNE MJERE (Lidija Tomicic)

U ovom prirucniku prikazala sam institut privremenih i prethodnih mjera u njihovoj prakticnoj primjeni.
Izradila sam primjere prijedloga stranaka za odredivanje privremenih odnosno prethodnih mjera i rješenja suda o privremenim odnosno prethodnim mjerama, sve temeljem odredaba Ovršnog zakona, a u prirucnik sam uvrstila one primjere koji se najcešce pojavljuju u praksi.
Zeljela sam da kolege pravnici koji se u praksi susrecu sa institutom privremenih i prethodnih mjera budu upoznati o mogucem nacinu na koji se neki prijedlog stranke moze riješiti, ali svakako uzimajuci u obzir sve okolnosti svakog pojedinog slucaja. Stoga ponudena rješenja u ovom prirucniku nisu jedina moguca rješenja, vec ovisno od posebnosti svakog pojedinog konkretnog slucaja svakako postoje i drukcije mogucnosti rješavanja pojedinih pravnih situacija.
U svakom primjeru navela sam i clanke Ovršnog zakona, radi lakšeg snalazenja citatelja u primjeni instituta privremenih i prethodnih mjera.
U primjerima sam navela imena osoba, nazive pravnih osoba, njihovih adesa, te cinjenicno opisala razlicite dogadaje. Svaka slicnost sa stvarnim ljudima, pravnim osobama, mjestima i dogadajima je slucajna.
Zbog velikog broja predmeta u praksi sudova u kojima su parnicni i ovršni postupci u tijeku i donošenje prvostupanjske odluke tek predstoji, a koji se predmeti vode u vezi pravnih odnosa stranaka zasnovanih prije 1. sijecnja 2008., smatrala sam potrebnim u tekst akata sudskih odluka (rješenja) uvrstiti obrazlozenje zatezne kamate ne samo temeljem odredaba sada vazeceg Zakona o obveznim odnosima (iz 2005.), vec i temeljem odredaba ranije vazecih propisa, i to starog Zakona o obveznom odnosima (iz 1991.), Zakona o zateznim kamatama (iz 1996.) i Uredbe o visini stope zatezne kamate, koje su odredbe u ovim predmetima i danas u primjeni temeljem prijelaznih i završnih odredaba cl. 1164. st. 2. i 1165. vazeceg Zakona o obveznim odnosima (iz 2005.). Iz istih razloga u primjerima sudskih odluka privremenih mjera koje se predlazu radi hitnih stanja nastalih uslijed nemogucnosti korištenja elektricnom energijom, u uporabi su ne samo odredbe danas vazecih Opcih uvjeta za opskrbu elektricnom energijom (iz 2006.)., vec i odredbe ranije vazecih Opcih uvjeta isporuke elektricne energije (iz 1991.).
Prirucnik je nastao kao rezultat mog dugogodišnjeg iskustva u radu na privremenim i prethodnim mjerama u praksi Opcinskog gradanskog suda u Zagrebu, sa zeljom da svo moje steceno znanje i iskustvo u primjeni ovih instituta koliko je to bilo moguce saberem na jedno mjesto, i kao takvo uvezano u jednu zbirku, ovim putem predam na dar i u naslijede mladim kolegama pravnicima radi njihovog lakšeg snalazenja u praksi, kao i svim onim kolegama kojima je to potrebno, a sve obzirom na nedovoljno preciznu zakonsku regulativu ovih pravnih instituta.

  • ISBN: 9789532720358
  • Izdavac: RRIF-PLUS
  • Godina: 2010.
  • Uvez: meki
  • Broj stranica: 207

Cijena: 273,00 kn