Propisi iz stvarnog prava (Damir PAVICIC, dipl. iur.)

Redakcijski procišceni tekstovi propisa iz stvarnog prava:


1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

2. Zakon o zemljišnim knjigama

3. Zakon o upisniku sudskih i javnobiljeznickih osiguranja trazbina vjerovnika na pokretnim

    stvarima i pravima

4. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vodenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u 

    zemljišnoknjiznim odjelima sudova (zemljišnoknjizni poslovnik)

5. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige polozenih ugovora i upisu vlasništva

    posebnog dijela nekretnina (etaznog vlasništva)

  • Biblioteka: Pravna biblioteka
  • Izdavac: RRIF-plus
  • Godina: 2015.
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 275

Cijena: 105,00 kn