Psihoterapija kao izazov umu (Mirko Corlukic)

Psihoterapija se ne moze uciti samo iz knjiga. Ona pripada disciplinama koje se uce od ljudi, i to kroz iskustvo vlastite psihoterapije i rada s pacijentima te od drugih na seminarima, predavanjima i supervizijama. No knjige ostaju nezaobilazan izvor znanja, mišljenja, teorija, analiza i sinteza, dedukcija i indukcija. Zato je knjiga i dalje neiscrpan izvor za proširivanje znanja i kada postoji bogatije osobno iskustvo u prakticiranju psihoterapije.

Knjiga je podijeljena u nekoliko poglavlja, a autor objašnjava:

– univerzalnu teoriju psihoterapije koju pretvara u specificnu teoriju terapeuta i pacijenta

– psihoanaliticku psihoterapiju kao sintezu znanosti u teoriji, a obrt i umjetnost u praksi

– psihodinamiku uma – predosjecaje i ponašanje

– ciklicko kontekstualnu psihodinamicku psihoterapiju Paula Wachtela

– psihoterapiju promjena

– psihoanaliticku-psihodinamicku praksu

– psihoterapijsku sintezu

  • ISBN: 978-953-176-654-8
  • UDK: 615.851.1(035)
  • Biblioteka: Prirucnici
  • Izdavac: Medicinska naklada
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 194

Cijena: 147,00 kn