Rad i entropija (Igor Belamaric)

Knjiga sadrzi poglavlja o entropiji, o moru i brodu, o gradu i kucama, o zmelji, prometu, igri i ratu, te entropijskom razvoju današnjice. Na kraju knjige nalazi se biografija prof. dr. Osmana Muftica kojem je posvecena ova knjiga.

Entropija – izvorno termodinamicka, tj. energetska mjera – kljucni je pojam, bit, sveobuhvatna kategorija filozofska, politicka, ekološka, teološka, vezana za bitak i obstanak. Neumitni joj rast s gradientom koji se povecava vodi smaku svijeta.

Posvemašnjom štednjom mogao bi se gradient rasta zadrzati, cak smanjivati. Stoga bi naše misli i djela, sve znanosti i umjetnosti, trebale biti stalno svjestni pogibelji entropije i usmjereni njezinu obuzdavanju.

Covjek je razvio pomagala koja mu olakšavaju trud. Pritom se namece pitanje u kolikoj mjeri smje napuštati odredbu: (…) s trudom ceš se od nje (zemlje) hraniti svega vijeka svog!

Pogubnost entropije upucuje na napuštanje vojske i oruzja, te da se prijepori rješavaju u krilu orgnaizacije Ujedinjenih naroda.

Ublazivanje rasta entropije i poboljšavanje ekološke slike predpostavlja i sveopce smanjivanje prometa kopnom, vodama i zrakom. To pored ostalog upucuje na izbjegavanje nepotrebnog uvoza i izvoza.

Svekolika tehnika i dalje se razvija, s njom i njene razorne mogucnosti. odrzivi razvoj povezan je i ogranicen entropijom. Takozvane ekonomske krize, aspekti su rasta entropije.

Domaci i još više strani subjekti pustoše i unakazuju nepovratno naše iskonsko tlo i prirodu. Zauzimaju goleme prostore na kojima grade objekte podredene surovoj pohlepi. Izazivaju entropijske skokove i daljnje trošenje energenata i pitke vode. Ne zaustave li takozvana ulaganja u razvoj, kako je eufemisticki nazvano svekoliko današnje pustošenje, morat cemo mijenjati i naslov naše himne.

I. B.

  • ISBN: 978-953-263-263-7
  • Izdavac: Naklada Boskovic
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 104

Cijena: 63,00 kn