Radioloska tehnologija u praksi (S. Klanfar)

Radiološka tehnologija je struka visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika koji organiziraju, vode i nadgledaju dijagnosticke i terapijske postupke u kojima se upotrebljava ionizirajuce zracenje. Na jednom polu njihova zanimanja su pacijenti, a na drugome dijagnosticki uredaji i metode. Na oba podrucja ovi strucnjaci moraju biti pouzdani, vjerodostojni i kompetentni u ostvarivanju vrhunskih dijagnostickih i terapijskih rezultata. Pacijent je u medicini vrhunska vrijednost, a uspjeh u prevenciji, dijagnostici i terapiji smisao je i cilj svih postupaka. Tako je i u radiologiji, dijagnostickoj medicinskoj struci, u cijoj zizi zanimanja je pacijent i njegova uloga u izvedbi dijagnostickog postupka. Bez njegove suradnje, u cemu priprema znaci mnogo, pretragu nije moguce uspješno obaviti. Za suradnju je pacijenta moguce pripremiti, a ako postupak nije uspješan, metodu treba modificirati. U knjizi su opisana ova rubna podrucja radiologije, o cemu se do sada malo ucilo, a znanje se stjecalo intuicijom i mukotrpnom praksom. U ozracju posebne brige za pacijenta, koju iskazuje i normama podupire europska i svaka napredna nacionalna medicina, autori smatraju da studentu treba ponuditi ovo štivo, kakvo u našoj radiološkoj literaturi nije do sada objavljeno. Zadovoljstvo je tim vece što se u istom htijenju i na istom zadatku povezuju pripadnici dviju bliskih struka koje su u praksi meduovisne – medicinske sestre i radiološki tehnolozi. Medicinske sestre su najbolji savjetnici pacijenata i time najkorisnije suradnice radioloških tehnologa.

  • Izdavac: Naklada Slap
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 372
  • Format: 17,50×24,50 cm

Cijena: 240,00 kn