Revizija i analiza (Zarko Popovic, Neda Vitezic)

Temeljitije su izmijenjena i dopunjema poglavlja Revizija, Uvod u analizu, Analiza troškova i Analiza financijske situacije, a u ostalim su poglavljima nadopune sukladne novim spoznajama. S obzirom na ucestale financijske poteškoce, porast nezakonitog poslovanja i poslovnih rizika, strucna praksa u podrucju revizije i nadzora donijela je niz novih nacela, zakona i standarda te je u tom smislu nadopunjeno i ovo poglavlje. Revizija se promatra i objašnjava s aspekta nacela korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Metodološki postupak je prilagoden potrebama ispitivanja rizika i sustava internih kontrola, te su u tom smislu i prilagodene tehnike revizije. Konacno, kao osnovni reul-tat revizije – revizijsko izviješce dijelom je izmijenjeno i nadopunjeno sukladno zahtjevima novih standarda. U dijelu knjige koja objašnjava djelokrug rada interne revizije takoder je došlo do izmijena u skladu s promjenama u okruzenju, te su definiranje i razumijevanje uloge interne revizije kao i metodloški postupak nadopunjeni suvremenim spoznajama i riješenjima u praksi. S obzirom na ucestalost spajanja, pripajanja i preuzimanja poduzeca dodano je novo poglavlje u kojem se obraduje detaljno snimanje poslovanja koje u financijskom dijelu obavljaju revizori. Takoder je dodano novo poglavlje o drzavnoj reviziji, jer autor smatra da ono omogucuje razumijevanje cjeline revizije kao discipline, buduci da se ovaj aspekt revizije, osim na proracunske korisnike, odnosi i na javna poduzeca u vlasništvu drzave ili lokalne i podrucne samouprave. U uvodnom dijelu analize nadopunjeno je poglavlje o sustavima pokazatelja s primjerima, te detaljnije obradena dodana vrijednost kao ekonomska kategorija. Polazeci od holistickog pristupa poslovanju poduzeca prošireno je poglavlje o uravnotezenom mjerenju poslovanja i dodani novi modeli strateškog mjerenja uspješnosti poslovanja. U dijelu analize troškova izmijenjena je i nadopunjena struktura troškova s primjerima. Dio analize koji se odnosi na analizu financijske situacije korigiran je s obzirom na izmjene u standardima financijskog izvještavanja i nadopunjen novim poglavljem sa sistematiziranim financijskim pokazateljima i primjerom s objašnjenjima te ocjenom boniteta.

  • ISBN: 9789536148806
  • Izdavac: Hrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika
  • Godina: 2009.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 519
  • Format: 17,00×24,00 cm

Cijena: 250,00 kn