Rijeseni zadaci vise matematike 1 (Boris Apsen)

Prirucnik je namijenjen studentima više matematike, a sadrzi više od 700 riješenih i rastumacenih zadataka, uz 
mnogobrojne crteze i graficke prikaze. Zadaci potanko ilustriraju teoriju brojeva, nizove, limese i redove kao i 

diferencijalni racun, slijedeci gradivo obradeno u Repetitoriju više matematike 1. Na pocetku svakog poglavlja navedene su upute i formule prema kojima se rješavaju odredeni zadaci.

  • ISBN: 953-172-017-7
  • Izdavac: Golden marketing, Tehnicka knjiga
  • Godina: 2003.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 208
  • Format: 16,00×23,50 cm

Cijena: 113,40 kn