Rjecnik europeizama (Krsto Spalatin)

Ovaj nezaobilazni rjecnik za 21. stoljece donosi odabir hrvatskih europeizama, tj. rijeci preuzetih iz raznih europskih jezika koje mogu, a ne moraju, imati znacenje jednako znacenju izvorne rijeci, i njihove ekvivalente na njemackome, talijanskome, francuskome i engleskome jeziku.  Nakon toga slijedi iscrpno objašnjenje podrijetla rijeci i njezina širenja i uporabe na podrucju Hrvatske i Europe.

Rjecnik obuhvaca:
# 1873 hrvatska europeizma (glavne natuknice) s podrucja kulture, umjetnosti, ekonomije, politike, vojne terminologije, kulinarstva, svakodnevnice..
# priblizno 20 000 rijeci na hrvatskome, njemackome, talijanskome, francuskome i engleskome, povezanih s navedenim europeizmom
# rijeci iz ostalih jezika povezane s glavnom natuknicom: ceškoga, slovenskoga, švedskoga, španjolskoga itd.
# objašnjenje o podrijetlu rijeci (iz latinskoga, grckoga, hebrejskoga ili kojega drugog jezika)
# razlikovanje americke i britanske inacice engleskoga jezika te austrijske i švicarske inacice njemackoga jezika
# kazala hrvatskih, njemackih, talijanskih, francuskih i engleskih rijeci (posebno kazalo za britanski engleski)

  • ISBN: 978-953-0-40912-5
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski, njemacki, talijanski, francuski, engleski

Cijena: 349,00 kn