Rjecnik kaznenog prava (Zeljko Horvatic)

Rjecnik kaznenog prava specijalizirani je rjecnik enciklopedijskog karaktera. U njemu 11 znanstvenika iz podrucja
kaznenog prava sa svih hrvatskih pravnih fakulteta na sazet i razumljiv nacin objašnjava više od 1700 pojmova s
podrucja materijalnog kaznenog prava, njegove povijesti i suvremenih zakonodavnih i teoretskih sadrzaja i hrvatskog pozitivnog kaznenog zakonodavstva, te s njima usko povezanih sadrzaja iz medunarodnog kaznenog prava,

kriminologije, viktimologije, kriminalne politike (politike suzbijanja kaznjivih ponašanja) i drugih kaznenih znanosti. Namijenjen je studentima pravnih fakulteta, prakticarima koji djeluju u kaznenom pravosudu, odvjetništvu, policiji i drugim dijelovima pravosudnog sustava, te svima onima kojima su u njihovu profesionalnom radu potrebne brze i tocne informacije o kaznenopravnim pitanjima.

  • ISBN: 9531574219
  • Izdavac: Masmedia
  • Godina: 2002.
  • Jezik: hrvatski

Cijena: 370,00 kn