Romantizam i pitanja modernoga subjekta (Skupina autora)

Zbornik Romantizam i pitanja modernoga subjekta pod uredništvom Josipa Uzarevica okuplja priloge dvadesetak uglednih znanstvenika iz zemlje i inozemstva (Viktor ZMEGAC, Marijan BOBINAC, Ljiljana Ina GJURGJAN, Davor BEGANOVIC, Maja ZORICA, Sanja ROIC, Tatjana PERUŠKO, Nikica TALAN, Aleksandar  FLAKER, Jasmina VOJVODIC, Ivana PERUŠKO, Josip UZAREVIC, Darija PAVLEŠEN, Katica IVANKOVIC, Suzana KOS, Suzana COHA, Marina PROTRKA, Bozidar PETRAC, Renate LACHMANN, Nadezda CACINOVIC, Hotimir BURGER).

Svi prilozi u ovome zborniku odlikuju se akribijom i dosljednošcu u zakljuccima. Posebno valja istaknuti da se u vecini tih priloga romantizam ne reducira na protuprosvjetiteljstvo nego se tumaci i kao nasljede prosvjetiteljske intencije pa se time pri njegovu opisu izbjegavaju iskljucivo negativne odrednice. U svakom slucaju, studije o kojima je rijec otvaraju moguca nova "videnja" romantizma kao "subjektno centrirane" stilske formacije, a uoblicenje subjekta istrazuju kako na razini pojedinacnoga osobnog Ja, tako i na razini nacionalnoga i društvenoga Ja. Pritom se subjekt shvaca kao kulturno artikulirana i stoga povijesno promjenljiva velicina koja se mora proucavati prije svega u kontekstu odredene verbalne prakse. U zborniku se dosljedno razlikuju i u tom smislu adekvatno analiziraju subjekt kao izvanjezicni pojam i subjekt kao jezicna tvorba koja se u tekstualnoj strukturi manifestira na najrazlicitije nacine. Razina obrade ovih slozenih pitanja u svim se studijama zbornika moze mjeriti sa svjetskim dostignucima, o cemu svjedoce i prilozi stranih znanstvenika. (…) Nakon što je postmoderno doba decentriralo kako pojam individualnoga tako i pojam kolektivnoga Ja, zbornik Romantizam i pitanja modernoga subjekta djeluje kao uspješan i izuzetno poticajan pokušaj trezvenoga preispitivanja pa i nadilazenja radikalne teze o "smrti subjekta".
Ziva Bencic-Primc

Zbornik Romantizam i pitanja modernoga subjekta pripada u kontekst nove metodologije – kulturologije, koja upravo dozivljava procvat na zagrebackome Filozofskom fakultetu. Tu prije svega mislim na dva nedavno objavljena zbornika: Covjek, prostor, vrijeme i Kulturni stereotipi. Zbornik Romantizam i pitanja modernoga subjekta otišao je korak dalje od svojih metodoloških prethodnika. U sklopu interdisciplinarnoga proucavanja knjizevnosti u najširemu kulturnom kontekstu autorski tim spustio se do ishodišne tocke moderne kulture: do konstrukcije modernoga subjekta i njegovih dvaju najsnaznijih proizvoda – knjizevnosti kao središnjega kulturnog podrucja i nacije kao središnje kolektivne imaginacije. Ono što cini posebnu vrijednost ovoga zbornika jest opseg komparatisticke zamisli – obuhvacanje širokoga luka europskih nacionalnih kultura, sada videnih kroz prizmu jednoga središnjeg pitanja, subjekta, i pocetnoga razdoblja moderne kulture, romantizma. Ako su prva dva zbornika bila utemeljiteljska u novoj metododologiji i epistemologiji, onda je ovaj zbornik utemeljiteljski cin nove discipline – komparatisticke kulturologije ili kulturološke komparatistike.
Dubravka Oraic Tolic

  • ISBN: 9789532600520
  • UDK: 82.02 Romantizam(082)
  • Biblioteka: Cetvrti zid
  • Izdavac: Disput
  • Godina: 2008.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 520
  • Format: 16,50×24,00 cm

Cijena: 135,00 kn