Sablasti Marxa (Jacques Derrida)

Knjiga «Sablasti Marxa» sadrzi predavanja koja je Derrida odrzao 22. i 23. travnja 1993. godine na Kalifornijskom sveucilištu Riverside, na temu «Kamo ide marskizam?». Buduci da je Marx po Derridinom tvrdenju ozbiljno shvatio iskonsku nerazdvojivost tehnike i jezika, prva bitna Derridina preinaka tog pitanja glasi: kamo odvesti marksizam danas unutar tog tumacenja/transformacije, a ne kamo nas on moze odvesti.

  • ISBN: 953-169-084-7
  • Izdavac: Hrvatska sveucilisna naklada
  • Godina: 2002.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 233

Cijena: 100,00 kn