Saturn i melankolija


Klibansky, Panofsky i Saxl u svom djelu Saturn i melankolija iznijeli su nanadmašno učen pregled teorija o odnosu čovjeka i kozmosa, koji su oni međutim promatrali kao povijesni proces ‘demitologizacije’ i uspostavljanja moderne, empirističko-materijalističke antropologije i kozmologije. Najnoviji galaktički i planetarni fenomeni, međutim, kao da će više potvrditi stara ‘mitološka’ gledišta negoli novovjeki pristup činjenicama. Jesu li planeti na određen način ‘živi’? Ne upravlja li njima neka ‘viša inteligencija? No, daleko od toga da bismo zaozbiljno uzimali neokonstruktivističke priče o izvanzemaljskim inteligencijama, skloniji smo pokušati rekonstrukciju onoga što su ‘inteligencije’ značile kod novozavjetnih, ranokršćanskih i skolastičkih zaboravljenih autora…
Knjiga Saturn i melankolija, na svojih tristotinjak stranica te više od tisuću referenci na još tristotinjak stranica, mali je enciklopedijski priručnik povijesti zapadne civilizacije i njezinih žalosnih zastranjenja. Iz nje je evidentno – iako je to posve suprotno intenciji njezinih autora – kako je putem nekromancije, medicinskih eksperimenata s ljudskim materijalom i zamjene objektivne slike svijeta subjektivističkim iracionalizmom, došlo do današnjeg stanja predraspada svih svjetskih sustava. Knjiga prati fenomen melankolije, odnosno njena tumačenja kroz povijest, tražeći refleks tih tumačenja u religiji, filozofiji, moralu i umjetnosti.
Panofskyjevo tumačenje Durerova bakroreza Melencolia III u smislu osvita povijesnoumjetničkog pojma genija kao novovjekog individualca bolesnog od svoje osobnosti, vrhunska je dijagnoza, ne značenja i smisla samog tog umjetničkog djela, koliko onoga što će zadesiti modernu umjetnost počevši od Panofskyjevih teorija šezdesetih godina XX. st. do devastacije umjetnosti danas.

  • ISBN/EAN: 9789539971555
  • Izdavač: Eneagram

Cijena: 79,00 kn