Slika drugoga i pismo o sebi (Sanja Lazanin)

U knjizi je dana podrobna analiza zivota i djelovanja zapovijedajuceg generala u Vojnoj krajini grofa Josipa Rabatte. Autorica je minucioznom analizom prikazala kako je na prijelazu iz 17. u 18. stoljece jedan plemic podrijetlom iz Goricke grofovije, visoki casnik u habsburškoj sluzbi, vidio tadašnju Hrvatsku, odnosno što se na temelju njegovih zapisa i dopisa moze zakljuciti o njemu samome.

"Moj je zadatak skromniji i usmjereniji: na temelju interpretacije izvora rasvijetliti utjecaj konkretne povijesne osobe u konkretnoj društvenoj ulozi – vojnog zapovjednika i upravitelja prostranog granicnog podrucja – na razlicite aspekte zivota u jednom dijelu hrvatskih zemalja na kraju epohe baroka. Buduci da je utjecaj te osobe neminovno posredovan slikom koju je ona stvorila o Drugima – zajedno sa slikom o Sebi i vlastitoj ulozi — istrazivanje je ujedno rekonstrukcija stereotipnih stavova o danom prostoru i njegovim stanovnicima."

O autorici

Sanja Lazanin, povjesnicarka, znanstvena suradnica Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu; vanjska suradnica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu; clanica uredništva casopisa Migracijske i etnicke teme (glavna urednica 2009.-2012.). Bavi se etnickim i demografskim temama vezanim uz hrvatski prostor u ranome novom vijeku, stranim plemstvom u hrvatskim zemljama, vojnokrajiškim sustavom na prostoru današnje Hrvatske i njemackom paleografijom.

  • ISBN: 978-953-7963-17-0
  • Izdavac: Srednja Europa
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 276

Cijena: 162,00 kn