Slovo iskona (Stjepan Damjanovic)

Postanak i uporaba staroslavenskoga jezika i njegovo funkcioniranje u hrvatskoj tradiciji i slavenskim kulturama kroz stoljeca, postanak glagoljice i cirilice u kontekstu povijesnih izvora, uloga i znacenje Svete Brace, jezicna, paleografska i tekstološka analiza kanonskih tekstova, redakcije i recenzije staroslavenskih tekstova, te cirilometodsko naslijede u hrvatskom srednjem vijeku – temeljni su problemi koje proucava akademik Stjepan Damjanovic u ovome sveucilišnom udzbeniku za studente kroatistike i slavistike. No, zbog svoje jasnoce i sazetosti u tumacenju filoloških pojmova i tema, kao i zbog bogate likovne i graficke opreme, Damjanovicevo Slovo iskona zainteresirat ce posve sigurno i strucne filolološke krugove te sve ljubitelje starih hrvatskih i slavenskih knjiga cemu u prilog idu vec dva rasprodana izdanja Slova iskona. 

Posebna je vrijednost ove knjige i u tome što se, uz opis i analizu svakoga teksta, leksikonski obraduju filološki pojmovi, primjerice aprakos, inkunabula, inicijal, transliteracija i drugi, a istodobno se kratko i obavijesno obraduju zanimljive teme (Na cemu i cime su pisali stari Slaveni, Varijante u prijepisima i drugo), što ce pomoci da se lakše prebrode teškoce koje u nastavi mnogih predmeta nastaju zbog nepoznavanja elementarnih filoloških pojmova.

  • ISBN: 978-953-150-978-7
  • Biblioteka: THEORIA. Novi niz
  • Izdavac: Matica hrvatska
  • Godina: 2012.
  • Uvez: brosiran i prosiven
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 321
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 140,00 kn