Srednjovjekovni umjetnicki spomenici Dalmacije (Rudolf Eitelberger Von Edelberg)

Cetvrti svezak povijesnoumjetnickih spisa Rudolfa Eitelbergera von Edelberga, praoca Becke škole i prvoga profesora povijesti umjetnosti na beckome Sveucilištu, sadrzi pregled srednjovjekovnih umjetnickih spomenika Dalmacije nastao na temelju istrazivanja koje je Eitelberger proveo 1859. Prvo je izdanje objavljeno u Becu 1861., a drugo više od dva desetljeca kasnije takoder u Becu, uz znatne tekstualne dopune i veliki broj slikovnih priloga.
Rijec je o djelu jednog od najuglednijih povjesnicara umjetnosti svoga vremena i jednom od najranije imenovanih predavaca struke na Sveucilištu koji vec 1884. donosi sustavni, bogato ilustriran pregled kulturne baštine u Hrvatskoj. Osim povijesnoga uvoda, Eitelberger citira radove njegovih predhodnika, a u središnjem dijelu knjige donosi publikacije C. k. Središnjeg povjerenstva za istrazivanje i odrzavanje umjetnickih i povijesnih spomenika, kao i studije hrvatskih strucnjaka (primjerice Bulica i Hausera). Prikaz obuhvaca srednjovjekovne umjetnicke spomenike u Rabu, Zadru, Ninu, Šibeniku, Trogiru, Splitu i Dubrovniku, a osim najvaznijih arhitektonskih (crkvenih i svjetovnih) spomenika predstavlja urbanisticke cjeline istocne jadranske obale uz izbor iz hrvatske kiparske i epigrafske baštine. Knjigu koja je objavljena s ciljem predstavljanja spomenickoga bogatstva Dalmacije europskoj strucnoj javnosti zakljucuje detaljan registar osoba, mjesta i predmeta.

  • ISBN: 978-953-7534-40-0
  • UDK: 72
  • Biblioteka: Becka skola povijesti umjetnosti i hrvatska umjetnicka bastina
  • Izdavac: Leykam International
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 256
  • Format: 21,00×30,00 cm

Cijena: 315,00 kn