Srpsko – hrvatski objasnidbeni rjecnik (Marko Samardzija)

Dvadesetak godina nakon raspada druge zajednicke drzave, unatoc neizbrisivim tragovima ratnih stradanja i nezacijeljenim ranama, kad su odnosi izmedu dviju je­zicnih i etnickih zajednica, u bitno izmijenjenim politickim i društvenim uvjetima, tecajem zivotnih prilika, ušli u novu fazu, na hrvatskoj su strani odrasli naraštaji s hrvatskim jezicnim osjecajem (jezicnom kompetencijom), drugacije jezicno odškolo­vani, koji u dodiru sa srpskim jezikom (u izravnoj komunikaciji, preko televizije ili tiskovina) zastaju nesigurni i zbunjeni jer im je velik dio toga leksika razumljiv, dio slican vlastitomu, ali i jedan dio nepoznat i nerazumljiv, pogotovo kad su posrijedi nazivi i nestandardnojezicni leksemi.

Upravo zato odlucio sam sastaviti ovaj rjecnik po nacelima dvojezicne leksikografije prvenstveno kao prakticno objasnidbeno pomagalo pripadnicama / pripadnicima hr­vatske jezicne zajednice za što potpunije, ispravnije i cjelovitije razumijevanje leksika srpskoga jezika, dakle iz istih onih razloga zbog kojih leksikografi vec stoljecima izra­duju slicna djela.

Namjera, dakle, nije povlaciti razdjelnicu ili popisati sve razlike izmedu hrvatsko­ga i srpskog jezika, pa ni sve leksicke i leksickosemanticke razlike što postoje u jezicnoj praksi dviju jezicnih i etnickih zajednica, nego govornicama i govornicima hrvat­skoga olakšati razumijevanje srpskih opceleksickih i cešcih terminoloških osebujnosti kad se i ako se s njima suoce u govorenoj i(li) pisanoj komunikaciji. Obradeni su, dakle, uglavnom leksemi s cijim bi razumijevanjem moglo biti (leksicko-semantickih) poteškoca, a ne, kao u razlikovnicima, svi srpski leksemi u kojima postoji bar neka razlika prema hrvatskim leksemima ? od fonoloških i prozodijskih osebujnosti nadalje (Marko Samardzija)

  • ISBN: 9789533410500
  • Izdavac: Matica hrvatska
  • Godina: 2015.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 599

Cijena: 225,00 kn