Stanica (Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman)

Ovo je suvremeni udzbenik iz podrucja stanicne i molekularne biologije, koje danas predstavljaju temelj biomedicinskih znanosti i prakse. Udzbenik obuhvaca cetiri glavna podrucja: osnove stanicne biologije, prijenos genetickih informacija, struktura i funkciju stanice i stanicnu regulaciju. Gradivo je podijeljeno u 15 poglavlja, a uz jednostavno pisan tekst postoji mnoštvo slika i tablica koje su detaljno opisane. Svi kljucni termini otisnuti su masno i definirani su u glosariju/Rjecniku pojmova. Nakon svakoga poglavlja navedena su pitanja kako bi pomogla studentima pri provjeravanju i ponavljanju gradiva i da iz sveukupnoga obilnoga gradiva uoce odnose i povezanost novih informacija. Kljucni eksperimenti unešeni su u svako poglavlje kao kratki okvir i prikaz niza temeljnih eksperimenata moderne biologije, popraceni slikom znanstvenika i punom referencijom.

Knjiga je osnovni udzbenik i pristupacan uvod za studente medicine, biologije i srodnih podrucja dodiplomskog i poslijediplomskog studija koji trebaju upoznati s novim spoznajama iz stanicne biologije.

  • ISBN: 978-953-176-493-3
  • Izdavac: Medicinska naklada
  • Godina: 2010.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 804
  • Format: 21,00×27,00 cm

Cijena: 819,00 kn