Stecaj i ovrha

Stecajni zakon (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 132/12) mijenjan je dosad sedam puta. Svrha izmjena i dopuna uvijek je bila ubrzanje stecajnog postupka i smanjenje troškova tog postupka. I ove posljednje izmjene i dopune (Nar. nov., br. 132/12) imaju takvu svrhu. Medutim, neposredan povod za njihovo donošenje je donošenje Zakona o financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi koji omogucava sanaciju i financijsko restrukturiranje nelikvidnog i insolventnog duznika. S tim u svezi interveniralo se u dijelu Stecajnog zakona koji regulira stecajni plan i Zakonom je ponovno predvidena mogucnost prodaje cjelokupne imovine stecajnog duznika. Osim opceg pregleda svih novina u Stecajnom zakonu, sadrzanih u njegovoj zadnjoj Noveli, o cemu piše dr. sc. Vanja Bilic, pomocnik ministra pravosuda Republike Hrvatske i razmatranja modificiranog instituta stecajni plan i ponovno uvedenog instituta prodaje imovine duznika kao cjeline, o cemu piše Renata Duka, dipl. iur., nacelnica Sektora za propise gradanskog i trgovackog prava u Ministarstvu pravosuda Republike Hrvatske, analiziraju se i slicnosti, odnosno razlike izmedu ovršnog i stecajnog postupka te utjecaj otvaranja stecajnog postupka na postupak ovrhe u kojem sudjeluje stecajni duznik kao ovršenik. Osim stecajnog postupka u knjizi su obradene još dvije vrlo aktualne teme. Prva se odnosi na ovrhu na novcanim sredstvima koja se provodi putem Financijske agencije. Takav nacin ovrhe propisan je Zakonom o provedbi ovrhe na novcanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 122/12) i Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12). Novost je da se ovrha na novcanim sredstvima moze provoditi izravnom naplatom na temelju, u Zakonu odredenih, ovršnih isprava. Time se po prvi put u ovršnom postupku napušta faza odredivanja ovrhe i time bitno skracuje ovršni postupak. Druga aktualna tema koja se obraduje je predstecajna nagodba, predvidena Zakonom o financijskom poslovanju u predstecajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12). Tim Zakonom odvojio se dio stecajnog postupka koji se odnosio na stecajni sanacijski plan iz sudskog stecajnog postupka u upravni postupak. Time se zeljelo postupak sanacije i restrukturiranja nelikvidnog i insolventnog duznika uciniti brzim, ekonomicnijim i djelotvornijim te kroz taj postupak izbjeci njegov stecaj i omoguciti nastavak rada. O ovrsi na novcanim sredstvima na racunima i predstecajnom nagodbom piše Vinka Ilak, dipl. iur., samostalni savjetnik u Financijskog agenciji. Prikazi i komentari, obrazlozenja i nuzna objašnjenja dana kroz autorske radove tiskane u ovoj knjizi, sluze za otklanjanje nedoumica koje se u praksi javljaju, ali i kao strucni doprinos za daljnje unapredenje insolvencijskog i ovršnog prava. Uz autorske strucne radove, kao prilozi u knjizi dani su procišceni tekstovi Stecajnog zakona i Zakona o financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi.

  • ISBN: 9789537812348
  • Izdavac: Novi informator d.o.o.
  • Godina: 2013.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 324
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 270,00 kn