Stecajni zakon

U Narodnim novinama, broj 133/12, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona. Buduci da te izmjene i dopune sadrzavaju 65 clanaka kojima je do tada vazeci tekst znatno promijenjen, priredili smo redakcijski procišceni tekst da bismo njime omogucili lakše korištenje. U tu je svrhu, kao prilog, dano pojmovno kazalo, a sve nove izmjene i dopune otisnute su masnim slovima.

Redakcijski procišceni tekst Stecajnog zakona obuhvaca:

Stecajni zakon (Nar. nov., br. 44/96 – u nastavku teksta: SZ)
Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 29/99 – u nastavku teksta: ZID SZ 29/99)
Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 129/00 – u nastavku teksta: ZID SZ 129/00)
Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 123/03 – u nastavku teksta: ZID SZ 123/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 82/06 – u nastavku teksta: ZID SZ 82/06)
Zakon o dopunama Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 116/10 – u nastavku teksta: ZD SZ 116/10)
Zakon o dopuni Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 25/12 – u nastavku teksta: ZD SZ 25/12)
Zakon o izmjenama i dopunama Stecajnog zakona (Nar. nov., br. 113/12 – u nastavku teksta: ZID SZ 113/12). 

  • ISBN: 9789537812331
  • Izdavac: Novi informator d.o.o.
  • Godina: 2013.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 100
  • Format: 20×28 cm

Cijena: 70,00 kn