Sto je nacija? (Patrice Canivez)

Za razliku od povijesne znanosti i sociologije, suvreme­na politicka filozofija jedva da se dotaknula pitanja na­cije. Usprkos tome, problemi današnjeg doba svjedoce o vaznosti opstojnosti nacije. U Europi stari i noviji clanovi Europske unije nastupaju kao nacije, u funkciji nacional­nih interesa i s nacionalnih tocki gledišta. Iz te cinjenice proizlaze sukobi koji zahtijevaju proces politicke unije ili zajednicke vanjske politike. Isto vrijedi i za medunarodne odnose. Buduci da nisu skloni globalnom vladanju, Uje­dinjeni narodi funkcioniraju samo kada to nacije jasno zele, pocevši od onih najmocnijih medu njima. Da bi dje­lovale u situacijama zajednickog rizika, pojam meduna­rodne zajednice koja je spremna za orkestrirano djelova­nje i koja poštuje pravila kolektivnog odlucivanja suocava se sa suparnickim pojmom saveza nacija kojim upravlja jedna ili nekoliko sila. Ako dakle ne raspolazemo pojmom nacije, postaje nemoguce ispravno postaviti probleme da­našnjeg vremena.

(…) Taj pojam predmet je ovog ogleda. On ce poceti analizom pojma nacije nakon cega cemo istraziti je li moguce dati njezi­nu definiciju. Pogotovo ce biti potrebno istraziti postoje li konstante izmedu razlicitih vrsta nacija ili su te vrste nesvodive. Potom ce biti potrebno staviti na kušnju valja­nost predlozenog pojma. U tu cemo svrhu vidjeti u kojoj se mjeri stvarnost podudara s tim pojmom, što znaci da cemo postaviti pitanje o stvarnom ili fiktivnom jedinstvu nacija. Na kraju cemo raspraviti problem odnosa izmedu nacije i demokracije (Patrice Canivez).

  • ISBN: 9789533410692
  • Izdavac: Matica hrvatska
  • Godina: 2017.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 122

Cijena: 36,00 kn