Svijet bez covjeka (Aleksandar Mijatovic)

U knjizi se preko Marxovog pojma fetišizma usmjeravam na podjelu izmedu materijalnosti i reprezentacije, objekta i subjekta u kulturalnoj teoriji i filozofiji. Moje je pitanje moze li se govoriti o hibridima, da se posluzim pojmom Bruna Latoura. Odnosno, nema li reprezentacija svoju predmetnu stranu, a predmet svoju reprezentativnu stranu?

Cini se da Marx s jedne strane tvrdi da je pro­blem fetišizma upravo taj što briše sigurnu podjelu na predmet i reprezenta­ciju i tako ukida podjelu na objekt i subjekt. U jeziku antropologije Marxovog doba fetiš je predstavljao tocku u kojoj se briše razlika izmedu predmeta i reprezentacije, pa se onda cini da i u Marxovoj koncepciji predstavlja tocku u ko­joj proizvod rada prelazi u vrijednost kao reprezentaciju tog rada…

  • ISBN: 978-953-249-120-3
  • Izdavac: Antibarbarus
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 320

Cijena: 160,00 kn