Teorija elektromagnetskih polja s primjenama u inzenjerstvu (Dragan Poljak)

Teorija elektromagnetskih polja s primjenama u inzenjerstvu sazetak je dugogodišnjeg, plodonosnog znanstvenog i nastavnog rada medunarodno priznatoga autoriteta na podrucju teorije elektromagnetkih polja. Ova tematika moze biti od posebnog interesa i za širu citalacku publiku jer obraduje brojne scenarije izlozenosti zracenju u svakodnevnom zivotu (primjer trudnice izlozene zracenju polja dalekovoda). 

Po svojoj strukturi knjiga predstavlja originalan uradak na domacem trzištu, a takav pristup rijedak je i u inozemnoj literaturi. Knjige srodne tematike i slicnog koncepta iznimno su rijetke na domacem trzištu. 
Naime, na hrvatskom jeziku postoje tek dvije knjige: Teoretska elektrotehnika, I. dio, T. Bosanca (objavlje-na prije skoro cetiri desetljeca) i Elektromagnetizam I i II. dio, Z. Haznadara i Z. Štiha (objavljeno prije gotovo dva desetljeca). 
Knjiga Dragana Poljaka vrijedan je nastavni udzbenik za studente tehnickih fakulteta, bez premca u hrvat-skoj nakladnickoj djelatnosti u tom podrucju. Pobudit ce interes znanstvenika na podrucju klasicne teorije 
elektromagnetskih polja, inzenjera koji djeluju u praksi, medicinara zainteresiranih za aspekte medudjelovanja elektromagnetskog zracenja i ljudskog tijela.

  • ISBN: 9789530308855
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 532
  • Format: 20×26 cm

Cijena: 350,00 kn