Teorija informacijske znanosti (Miroslav Tudman)

prof. dr. sc. Miroslav Tudman: TEORIJA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Knjiga prof. dr. Miroslava Tudmana iznosi teorijske probleme informacijske znanosti kako bi izradio dobio povijesni pregled njezinih znanstvenih problema te uvid u osnovne smjerove rješavanja tih problema. U knjizi se prikazuje razvoj i struktura paradigme informacijske znanosti, tj. kako se ona konstituira na teorijskom, filozofskom i socijalnom planu te precizira osnovni kategorijalni aparat za izucavanje obavijesti i njezine strukture, formi i tipova informacija u komunikacijskim procesima te razvoja informacijskog fenomena.
Prvo izdanje Teorije informacijske znanosti objavljeno je 1986., a drugo 1990. godine. Trece dopunjeno izdanje objavljeno je unatoc proteku tolikih godina. Teorija informacijske znanosti ostala je jedini sustavni pregled teorijskog razvoja informacijske znanosti od njezina utemeljena.
Trece izdanje dopunjeno je „Novim prilozima teoriji informacijske znanosti“ tj., dvama tekstovima koji se bave suvremenim razvojem informacijske znanosti. U prvom tekstu prikazan je rad prof. dr. Boze Tezaka, cije je djelo odredilo razvoj informacijske djelatnosti i znanosti u Hrvatskoj. U drugom se tekstu propituje odgovornost informacijske znanosti za informacijsko društvo te potrebe redefiniranje predmeta informacijske znanosti u digitalnoj stvarnosti.
Autor na sustavan nacin daje pregled osnovnih teorijskih problema informacijske znanosti, ali i sintetski prikaz njihova razvoja i prikaz modelskih teorija za njihovo rješavanje. Buduci da je ta tematika slabo proucavana te da je o tome malo objavljenih radova u svijetu a u nas pogotovo, Teorija informacijske znanosti mogla bi i ubuduce biti od interesa za širi krug korisnika, a ne samo onih koji se bave teorijom informacijske znanosti. Knjiga je dobrodošla kao prirucnik za obrazovanje strucnjaka u informacijsko/dokumentacijskoj djelatnosti, pa i u bibliotecnoj, arhivskoj i muzejskoj djelatnosti. Takoder, moze biti zanimljiva onima koji na bilo koji nacin zadiru u podrucje informacijske znanosti, a bave se izucavanjem informacija sa stajališta drugih disciplina ili djelatnosti.

  • ISBN: 9789531692878
  • Izdavac: Hrvatska sveucilisna naklada
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 263

Cijena: 150,00 kn