Teorija planiranja odrzivog turistickog proizvoda (Milan Karlovac)

Iz recenzija…
… Djelo obraduje osnovne parametre kojima se u fazi planiranja i projektiranja moze kontrolirati te nakon toga i ostvariti trzno odrziv i poslovno uspješan turisticki proizvod. Unutar vrlo kompleksne strukture turistickog proizvoda i širokog raspona kvalitete elementarnih egzistencijalnih potreba i osnovnih funkcionalnih shema, preko kulturološke potke i atraktivnosti, pa sve do prostorno oblikovnih vrijednosti, autor nalazi elemente nuzne za prosudbu financijske rentabilnosti koji omogucuju da taj proizvod uspješno djeluje i ostvaruje upravo one vrijednosti zbog kojih je i realiziran. Konkretnim primjerima utemeljenima na vlastitom radu i vlastitom iskustvu autor dokumentira svoje postavke primjenjujuci time postavljene formule i brojcane pokazatelje koji iz njih proizlaze. Time je citatelju omoguceno da, bez obzira na to je li rijec o arhitektu ili hotelskom djelatniku, zaista dobije uvid u metodu pristupa planiranju turistickog proizvoda ocjenjujuci njegove realne mogucnosti.
prof. emeritus dr. sc. Boris Magaš

… Autor filozofski, ekonomski i sociološki prosuduje turisticki sadrzaj koji izrasta u relacijski fenomen i socio-kulturnu vrijednost – trajno vrijednu u svim promjenama (odrzivost, atraktivnost), u prirodnom i u proizvodnom prostoru (spomenik ljudskom rodu), koji se racionalno upotrebljava, gradanski koristi s najmanje troškova. Uistinu, rijedak pristup prosudivanju turistickog proizvoda, socioekonomskih vrijednosti koje su epicentar turisticke atraktivnosti i privlacnosti u kreiranju sociokulturnih vrijednosti u prostoru, pri cemu autor uvodi filozofiju, ekonomiju, sociologiju i kulturologiju u valorizaciji socio-kulturnih fenomena.
dr. sc. Slavko Kulic International Order of Merits

  • ISBN: 978-953-0-30335-5
  • Izdavac: Skolska knjiga
  • Godina: 2008.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 358
  • Format: 25,00×31,00 cm

Cijena: 299,00 kn